Πρόσκληση σε Συμβούλιο το Σάββατο 19 Μαϊου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο", κατόπιν αίτησης των μελών, προσκαλεί τα μέλης της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, την 19.05.2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 37-39). Σε περίπτωση μη επίτευξης της οριζόμενης από το Καταστατικό απαρτίας, η επαναληπτική Έκτακτη Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 02.06.2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στην αίθουσα MC2 του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στα πλαίσια του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Μαιευτικής & Γυναικολογίας.

Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Διοικητικός απολογισμός - πεπραγμένα
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Τροποποίηση καταστατικού

Συνημμένο Αρχείο: