Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας

Πρόεδρος
Πάντος Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας
Ταρλατζής Βασίλειος

Ταμίας
Μακράκης Ευάγγελος

Μέλος
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλος
Λαϊνάς Τρύφων