Καλωσορίσατε στο www.hellenicfertilitysociety.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας & Στειρότητας (ΕΕΓΣ) ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα και είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εταιρειών Γονιμότητας (IFFS). Η ΕΕΓΣ είναι μη κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία ταγμένη στη προαγωγή της επιστήμης επί των προβλημάτων αναπαραγωγής. Στόχοι της Εταιρείας είναι: 

  • H διοργάνωση Επιστημονικών Σεμιναρίων, Συμποσίων και Ημερίδων, καθώς και του Πανελληνίου Συνεδρίου Γονιμότητας & Στειρότητας, το οποίο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας και λαμβάνει χώρα ανά τριετία.
  • Η συνεργασία με άλλες Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές  συναφείς επιστημονικές εταιρείας (ESHRE, ASRM, κ.τ.λ.)
  • Δημοσίευση οδηγιών ορθής εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.