Μήνυμα του Προέδρου

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Με το γράμμα μου αυτό θα ήθελα κατ’ αρχάς να εκφράσω την ευαρέσκεια μου για την εκλογή μου κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες ως Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας  (Ε.Ε.Γ.Σ.) με την ελπίδα και την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στους υψηλούς στόχους της Εταιρείας μας.

Η ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνέχισης του έργου των προηγούμενων και της πραγμάτωσης των στόχων των ιδρυτικών μελών της. Επιπλέον, η εντυπωσιακή ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου της αναπαραγωγής, με την θεσμοθέτησή της ως υποειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας καθιστά σαφές ότι είναι υποχρέωση της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας να προάγει την ανταλλαγή γνώσεων και να συμβάλει στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.

Στο πλαίσιο αυτό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προγραμματίζει μια σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων, ενώ ήδη διοργάνωσε ημερίδα τον Ιανουάριο 2018 στην Πορταριά Πηλίου, η οποία θα επαναληφθεί το Σάββατο 12 Μαίου 2018 στη Καστοριά με τη δυνατότητα απ΄ευθείας μετάδοσης (live streaming). Επίσης, σε συνεργασία με την Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει «Επιστημονική εκδήλωση στην υπογονιμότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018 στα Ιωάννινα.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης από την Εταιρεία (www.hellenicfertilitysociety.gr), η οποία είναι υπό κατασκευή  και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν όλων των μελών της, δίδει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της διαδραστικής επικοινωνίας μαζί μας.

Η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και η διεύρυνση της δυνατότητας εγγραφής νέων μελών είναι ουσιαστικής σημασίας και για το σκοπό αυτό η Εταιρεία μας συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Είναι πεποίθηση της Εταιρείας ότι το πνεύμα που διέπει τις σχέσεις των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό συντονισμένης δράσης και αποτελεσματικής συνεργασίας με όλα τα μέλη. Επίσης, η διεύρυνση της δυνατότητας εγγραφής νέων μελών θα δώσει νέα πνοή και θα συμβάλει αποφασιστικά στη πραγμάτωση των στόχων της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας και γι΄αυτό σας καλούμε να στηρίξετε τη προσπάθεια αυτή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γεώργιος Α. Πάντος

Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Α.Π.Θ.